0975. 906.655 24/7

TUYỂN 9 NAM ĐI GIA CÔNG CƠ KHÍ THI TUYỂN 25/90/2019

 Địa điểm làm việc : KUMAMOTO

 Công việc: GIA CÔNG CƠ KHÍ

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy:3 TTS => cần 9 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 30 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 25tr/tháng