0975. 906.655 24/7

TUYỂN 9 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP THI TUYỂN 15/9/2019

 Địa điểm làm việc : NAGASAKI

 Công việc: XÂY DỰNG TỔNG HỢP

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 3 TTS => cần 9TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 26 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 30tr/tháng