0975. 906.655 24/7

Phân tích và dự đoán chương trình EPS năm 2018

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Ngành sản xuất chế tạo: Từ nay tới ngày thi cũng chỉ vừa đủ 2 tháng nên bạn nào đã từng thi KLPT một lần rồi thì ôn luyện lại, chắc chắn sẽ đỗ. Năm nay, do thông báo ngày đăng ký thi cách ngày thi chỉ 40 ngày nên hầu như các bạn không chủ động học trước. Do vậy, chắc chắn mặt bằng điểm đỗ chỉ khoảng 100-120 điểm.   Ngành ngư nghiệp: Thời gian từ nay tới đó cũng 4 tháng, điểm thi ngành ngư nghiệp luôn thấp nên bạn nào ở vùng biển đảo thì nhanh chân đi học nha....

Read More ›