0975. 906.655 24/7

Nhật Bản đang “săn” nhân lực ngành điều dưỡng

Nhật Bản có dân số đang bước vào giai đoạn "Già hóa dân số" chính vì vậy họ đang cần những lao động ngành điều dưỡng để chăm sóc người già ở những viện dưỡng lão. Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn lao động dồi dào, và trong nhiều năm qua Việt Nam đã đưa rất nhiều người sang Nhật lao động. Chính vì vậy, Nhật Bản  muốn tìm kiếm nguồn nhân lực ngành điều dưỡng tại thị trường lao động Việt Nam. Nhật Bản tìm kiếm nguồn nhân lực ngành điều dưỡng tại Việt Nam...

Read More ›