0975. 906.655 24/7

Tình hình thi KLPT năm 2018

thi KLPT năm 2018

Ca 1 tại điểm thi Đại học ngoại ngữ Hà Nội Có mặt sáng sớm ngày 23/6/2018 tại điểm thi trường đại học ngoại ngữ năm nay, tôi nhận thấy các bạn ứng viên tham gia khá đông và không có tình trạng nhốn nháo cổng trường như năm 2017. Một số bạn trẻ có kinh nghiệm thi cử được nhận ra rất rõ bởi đồ đạc các bạn mang theo không có gì ngoài bút, tẩy và các bạn ăn mặc khá là tươm tất. Ngoài ra, khuôn mặt các bạn khá vui vẻ và thái độ rất thoải...

Read More ›