0975. 906.655 24/7

Các ngành nghề lao động tại Nhật Bản

Một số câu hỏi mình thường xuyên gặp là các bạn băn khoăn không biết sang Nhật Bản thì sẽ làm công việc gì và nên làm công việc gì?

Một số câu hỏi mình thường xuyên gặp là các bạn băn khoăn không biết sang Nhật Bản thì sẽ làm công việc gì và nên làm công việc gì? Ngành nghề lao động tại Nhật Mình sẽ cung cấp một số tên công việc cụ thể để giải quyết thắc mắc này nhé. Ahihi. Lĩnh vực nông nghiệp: trồng hành; trồng cà chua; trồng thu hoạch hoa màu trong nhà kính; trồng và thu hoạch rau, củ, quả; trồng hành và rau thủy canh; trồng nấm… Lĩnh vực xây dựng: giàn giáo, cốt thép, thi công cốt thép, đào...

Read More ›