0975. 906.655 24/7

Đi lao động tại Nhật Bản, ngành nghề nào cho nam giới ?

Các đơn tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản về ngành điện tử thì hơn 80% là nữ, do vậy nhiều bạn nam cho rằng ít có ngành nghề nào phù hợp với các bạn nam. Tuy nhiên, đó là cách nghĩ chưa đúng, các bạn nam có rất nhiều ngành nghề để lựa chọn. Ví dụ như công việc trong ngành nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng, sản xuất công nghiệp…Các ngành nghề xây dựng, chăn nuôi, sản xuất công nghiệp có thời gian tăng ca khá tốt nên đây thường là sự lựa chọn của các bạn....

Read More ›