0975. 906.655 24/7

Phân tích đơn tuyển lao động đi làm việc ngắn hạn tại Nhật Bản

Xuất khẩu lao động sang nhật, TTS sang nhật làm việc

Trong những năm gần đây Nhật Bản vẫn là 1 trong những thị trường xuất khẩu lao động có sức hút lớn đối với người dân Việt Nam chúng ta. Trong hợp đồng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có nhiều thời hạn, hôm nay tôi xin phân tích một số yếu tố liên quan đến đơn tuyển ngắn hạn đang được nhiều lao động lựa chọn !     Đơn ngắn hạn là bao lâu? Hiện nay, các đơn hàng tuyển thực tập sinh (tts) đi làm việc ngắn hạn tại Nhật Bản khá nhiều. Đa số hợp...

Read More ›