THÔNG BÁO TUYỂN 24 LAO ĐỘNG NỮ MAY thi ngày 18/4/2019

ĐƠN TUYỂN MAY MẶC

 Địa điểm làm việc: Osaka, Hyogo, Kyoto

 Tốt nghiệp cấp 2 trở lên

 Tổng lấy: 8 TTS => cần 24 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 35 tuổi

 Lương cơ bản: 145.000 – 150.000 yên/tháng tương đương 29.5-31.5tr/1th

– Lương thực lĩnh: > 9 man yên/tháng

– Lịch chốt form: 15/04/2019

 Thời gian thi tuyển: 18/04/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 24/11/2019